Mareks Birznieks: Veidojot dzīvokļa interjeru, izjūtu netveramu saikni ar tā topošo iemītnieku

04. novembris, 2016

26Vesetas, Mareks Birznieks

Mareks Birznieks, interjera dizainers

Esmu interjera arhitekts ar maģistra grādu mākslā un nebeidzamu vēlmi uzlabot pasauli. Reizēm esmu mākslinieks, kas velta savu darbu kādai gaisīgai, netveramai iedomu pasaulei. Tai pašā laikā, esmu arī neiedomājams praktiķis, reizēm pat pārāk racionāls, respektējot ēkas arhitektūru, funkciju un savu iedomu tēlu vēlmes un vajadzības.

Veidojot dzīvokļa interjeru, izjūtu netveramu saikni ar tā topošo iemītnieku. Mums ir jābūt līdzīgai dzīves izjūtai un vērtībām, savā ziņā, mums jākļūst par draugiem.

Lai gan funkcionālam dizainam neapšaubāmi ir vispārīgas vadlīnijas, lielā mērā tas ir balstīts arī katra personīgajā pieredzē. Tas ir pakārtots cilvēka vajadzībām un ir kontekstā ar viņa personību. Manā 26VESETAS dzīvoklī forma pakļaujas funkcijai, par pamatu ņemot manu iedomāto īpašnieku un manu pieredzi.